! DE FEDERATIE (FBNC) HEEFT UW STEUN NODIG !

 

Standpunten van de FBNC:
De Federatie verzet zich tegen het slopen van bijna geheel Nieuw Crooswijk met als belang­rijkste standpunten:
*       
Slopen, waar nodig;
*       
Renoveren, waar mogelijk;
*       
Bouwen, vooral voor de huidige Nieuw Crooswijkers;
*       
Nieuwe bewoners met hogere inkomens van harte welkom, maar niet ten koste van de huidige bewoners. 

De FBNC wil een serieuze gesprekspartner zijn voor het gemeente­bestuur van Rotter­dam, het deel­gemeente­bestuur van Kralingen-Crooswijk en het WBR om de belangen van de Nieuw Crooswijkers met succes te kunnen verdedigen.

Daarvoor heeft de Federatie uw morele steun nodig. 

De FBNC verzoekt u daarom vriendelijk doch dringend de volgende vragen te willen beant­woorden, ook in het geval dat u dat al eens eerder heeft gedaan
Het invullen van dit formulier ver­plicht u uiteraard tot niets!

1. Staat u achter de standpunten van de Federatie (FBNC)?
Ja, ik sta achter de standpunten van de Federatie (FBNC).
  Ik weet het (nog) niet.
  Nee, ik sta niet achter de standpunten van de Federatie (FBNC).

2.      Graag de volgende gegevens volledig invullen.


Naam en voorletters:                

Straat + huisnummer:               

Postcode      :                              

Telefoonnummers:                     010-        06-  

Emailadres   :                              

Heeft u nog persoonlijke op- en aanmerkingen?

*Controleer uw gegevens. 

*Klik daarna op verzenden.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk