Persbericht FBNC, 3 mei 2005

 

'Even geen gezeik, feest in onze wijk'                                                                                                     Ontwerp: Saskia Wigbold

De bewoners van Nieuw Crooswijk organiseren, min of meer onder het motto: ‘Even geen gezeik, feest in ons wijk’ op 5 mei een buurtfeest. Om 15.30 zal de waarnemend burgemeester van de zelfstandige gemeente Nieuw Crooswijk de voorlopige vlag van onze gemeente hijsen. Hij zal dit doen samen met Theo Cornelissen, waarnemend loco-burgemeester.

Verder hebben medewerking toegezegd:
De brassband ‘Survivor’
De akoestische band ‘Joey en vrienden’
En een Nieuw Crooswijks/Braziliaanse Akoestisch gezelschap

Wij hopen dat vele Nieuw Crooswijkers uit de vele verschillende culturen zullen bijdragen aan het feest met hapjes en wat al niet.

Tevens zal de FBNC, die zich sterk maakt voor behoud van de kwaliteiten van de huidige wijk, van de gelegenheid gebruik maken om de aanwezigen te vertellen over de andere kijk die er is op Nieuw Crooswijk, bedreigd door het Masterplan van het OCNC. Onder andere Architect Andries van Wijngaarden zal toelichting geven op zijn visie op de wijk en zijn huidige kwaliteiten.

Het Masterplan Nieuw Crooswijk beoogt 1800 van de 2100 woningen te slopen. Ondanks het feit dat de meeste van deze huurwoningen in goede tot zeer goede staat verkeren. Conform dit plan moeten deze woningen plaatsmaken voor grotendeels middeldure en dure koopwoningen, die de huidige bewoners voor het overgrote deel niet kunnen betalen. Families die soms al generaties lang in Nieuw Crooswijk wonen, zijn hierdoor straks gedwongen hun vertrouwde wijk te verlaten.
Hierdoor wordt mede de sterke sociale samenhang van de wijk gesloopt. De FBNC pleit dan ook voor ‘Slopen waar nodig’ en ‘Renoveren waar mogelijk’ en wil de huidige kwaliteiten van Nieuw Crooswijk behouden.

Locatie: Paradijsplein tegenover de winkels aan de Rusthoflaan en café Eden
Tijd: Donderdag 5 mei, 14.00 uur tot ca. 18/19.00 uur

Voor informatie
Menno Janssen
tel: 010-4332355 of 06-22 800 743
E-mail


 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk