Persbericht FBNC, 21 januari 2005

 

 

 

Bewoners uiten bij gemeente bezwaren tegen sloopplannen Nieuw Crooswijk  

 

Bewoners van Nieuw Crooswijk maken woensdag 26 januari a.s. hun bezwaren tegen de sloopplannen voor nieuw Crooswijk kenbaar. Zij doen dit in de vergadering van de commissie Wijken en Buitenruimten. Deze commissie adviseert de gemeenteraad over het Masterplan Nieuw Crooswijk.

 

De Stichting Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC), de overkoepeling van het verzet van de bewoners, wordt bijgestaan door een ´Commissie van Wijzen’, gerenommeerde deskundigen die de FBNC inhoudelijk adviseren.

 

Het Masterplan Nieuw Crooswijk beoogt 1800 van de 2100 woningen te slopen. Ondanks het feit dat de meeste van deze huurwoningen in goede tot zeer goede staat verkeren, moeten deze plaatsmaken voor grotendeels middeldure en dure koopwoningen. Woningen die de huidige bewoners voor het overgrote deel niet kunnen betalen. Families die soms al generaties lang in Nieuw Crooswijk wonen, zijn hierdoor straks gedwongen hun vertrouwde wijk te verlaten.. Hierdoor wordt mede de sterke sociale samenhang van de wijk gesloopt. De FBNC pleit dan ook voor ‘Slopen waar nodig’ en ‘Renoveren waar mogelijk’.

 

De vergadering vindt plaats om 9.30 uur op het stadshuis aan de Coolsingel.

De bewoners verzamelen zich om 9.15 uur aan de voorzijde.  

 

 

 

 

 

De Commissie van Wijzen die de bewoners ondersteunt bestaat uit:

 (in alfabetische volgorde)  

 

 

1.       Mw. ir. C.H. (Caroline) Bijvoet
Architect en Stedebouwkundig ontwerper

2.       W.A. (Wim) van Es
Architect, oud-directeur Volkshuisvesting en oud-directeur Stadsvernieuwing

 

3.       Mw ir. S.S.S. (Sophie) Rousseau
Stedebouwkundig ontwerper, Technische Universiteit Eindhoven

4.       dr. V.J.M. (Vincent) Smit
Plaatsvervangend algemeen secretaris van de VROM-Raad, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting

5.       prof. ing. A.F. (André) Thomsen
Hoogleraar Woningbeheer en woningverbetering, Technische Universiteit Delft

6.       Mw. K. (Krista) van Velzen
Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

7.       A. (Andries) van Wijngaarden
Architect BNA

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk