Eerste vluchtelingenkamp voor stadsnomaden wordt 29 december geopend

Vanaf woensdag 29 december aanstaande heeft Rotterdam haar eerste vluchtelingenkamp voor stadsnomaden. Nieuw Crooswijk wil haar stadsnomaden namelijk op gaan vangen in de eigen wijk. Nieuw Crooswijkse stadsnomaden die als gevolg van de massale sloop van betaalbare woningen in hun wijk door de stad moeten gaan trekken. Een trek van de ene betaalbare (sloop)woning naar de andere betaalbare (sloop)woning.

De gemeente Rotterdam, de deelgemeente Kralingen Crooswijk en het Woningbedrijf Rotterdam willen 1800 van de 2100 betaalbare huur- en koopwoningen in Nieuw Crooswijk gaan slopen. Daarvoor in de plaats moeten voornamelijk koop- en een paar huurwoningen komen voor de middenklasse.

Dit betekent dat vele duizenden mensen, die nu met plezier in Nieuw Crooswijk wonen, moeten gaan verhuizen. Het is bekend dat een aanzienlijk deel van deze bewoners geen hoog inkomen heeft dus zullen zij op zoek moeten naar een andere betaalbare woning, ergens anders in de stad. Het resultaat hiervan zal zijn dat zij terecht zullen gaan komen op een andere slooplocatie en dat zij, eenmaal in hun nieuwe huis ingetrokken, na een korte periode weer moeten gaan verhuizen. Zij zullen als ware nomaden, stadsnomaden, over de stad heen gaan uitzwermen.

Zo zullen de Nieuw Crooswijkers van nu van wijk naar wijk moeten gaan verhuizen, totdat er geen betaalbare woning meer over is. En dat zal snel gaan gebeuren als het aan de huidige minister van VROM ligt want de huren wil zij explosief laten stijgen.

Daarom opent de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk, FBNC, woensdag 29 december vanaf 16.00 uur een vluchtelingenkamp voor de Nieuw Crooswijkse stadsnomaden. Op de groenstrook aan de Rusthoflaan zullen tenten staan, vuurkorven houden de stadsnomaden warm en er wordt warme chocolademelk geschonken. Als de weersomstandigheden en de sfeer het toestaan blijft het kamp open tot 10.00 uur de volgende ochtend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pop Koedam (010) 413 68 86 of (06) 51 02 32 34.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk