Rondleiding Europese fractie Verenigd Links (10 november 2004)

 

15.30 uur: Klein Trapzium 

Nieuw Crooswijk is gebouwd in 1917-1925.
Het was een van de eerste wijken in Rotterdam die via een stedenbouwkundigplan zijn opgezet
Ongeveer de helft van de woningen bestaat uit zogenaamde woningwetwoningen die speciaal door de gemeente Rotterdam  en woningbouwverenigingen zijn neergezet voor arbeiders.
Tussen 1917 en 1925 is een korte periode geweest waar de regering geld gaf (subsidie) om goede arbeiderswoningen te bouwen. De overige woningen zijn door particuliere bouwers gebouwd. 
Klein Trapezium is door particuliere bouwers neergezet maar is door zijn stedenbouwkundige vorm namelijk in trapezium vorm bijzonder. Kenmerkend voor die tijd zijn ook de grote collectieve binnenplaatsen waar we nu staan. 

Klein Trapezium is in 1990 hoogwaardig gerenoveerd voor een periode van 40 tot 50 jaar maar nu wil de huiseigenaar dit na 15 jaar al slopen.
 

Via  Paradijslaan, Boezemlaan, Wandeloordstraat naar de 2e Reserveboezemstraat.  

U ziet hier de complexen Crooswijk I en Reserveboezem I. Crooswijk I is neergezet door een een arbeiderswoningbouwvereniging en Reserveboezem I door progressieve burgerij woningbouwvereniging. In Nieuw Crooswijk komen we op meerdere plaatsen dit soort beschermde plaatsen tegen. 

Via de 2e Resereveboezemstraat  via de 1e wandeloorddwarsstraat naar de Wandeloordstraat. 

In de 1e generatie woningwetwoningbouw hebben vele bekende Nederlandse architecten gewerkt. Bij het complex Reserveboezem II is bijvoorbeeld Granpre Moliere, de ontwerper van het grootste tuindorp van Europa: Vreewijk,  betrokken geweest. Bij Reserveboezem IV is de Roos & Overeijnder betrokken geweest. 

Via de Wandeloordstraat naar de Kerkhoflaan naar Reserveboezem III. 

Het wooncomplex Reserveboezem III is in 1924 gebouwd door de woningbouwvereniging Maatschappij voor Volkswoningen. De ontwerper was Granpré Molière (1883-1972). Hij is de grondlegger van de Nederlandse architectuurstroming Delftse School. De naam ontleent de architectuurstroming aan het feit dat Granpré Molière jarenlang hoogleraar is geweest aan de Technische Universiteit van Delft.
Het complex is uiterlijk bescheiden maar in het ontwerp zitten zaken die wij nu zelfs nog modern vinden. Het blok was voor onvolledige gezinnen bedoeld. Met onvolledige gezinnen werd toentertijd gezinnen bedoeld zoals weduwnaars of weduwen met kinderen, jonggehuwden zonder kinderen of bejaarden. De grootte van de woningen was aangepast aan de gezinsgrootte. Een weduwnaar met 4 kinderen had natuurlijk meer ruimte nodig dan een oud alleenstaand omaatje. Tegenwoordig heet tegenwoordig dat met een duur woord  gedifferentieerd bouwen.

Voor de weduwnaars en weduwen is een kinderbewaarplaats (kinderdagverblijf) op het middenterrein gebouwd zodat zij naar het werk konden gaan zonder zich zorgen te maken om de kinderen. Het leuke is dat het na 80 jaar dat nog steeds als een kinderdagverblijf functioneert.

Voor die tijd was het wooncomplex  supermodern. Het ontwerp werd voor een subsidieaanvraag in 1922 nog door de gemeenteraad afgewezen wegens teveel nieuwlichterij. 

Via de  Kerkhoflaan  naar de Rotte lopen. 

De naam Rotterdam is ontstaan toen rond 1250 een dam werd gelegd in dit riviertje. Bij de dam gingen vissers wonen en na verloop van tijd ontstond er handel en scheepvaart waardoor ‘Rotterdam’ snel groeide.

Via de Paradijslaan terug lopen naar Klein Trapezium.

 

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk