Fijn Stof en NO2


De actuele PM10-concentratie in het Rijnmondgebied
 
De actuele NO2-concentratie in het Rijnmondgebied 

Informatie betreffende Het Besluit luchtkwaliteit 2005
(18 juli 2005: S. M. Dekker - De Minister van VROM)

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 
(20 juni 2005: Drs. P.L.B.A. van Geel - De Staatssecretaris van VROM)

Interpretatie Besluit Luchtkwaliteit
(30 september 2004: Drs. P.L.B.A. van Geel - De Staatssecretaris van VROM) 

Lucht­kwaliteit: bijna geen zinnig woord meer over te zeggen  
(5 november 2005: Cobouw)
“Het vonnis van de rechtbank Rotterdam heeft desastreuze gevolgen voor de Nederlandse bouw­sector”, zei advocaat R. Bäcker gisteren in Cobouw. “Onherroepe­lijke bestemmings­plannen leveren niet langer zonder meer een bouwtitel op. Overheden zullen alsnog moeten toetsen of aan de normen voor de lucht­kwaliteit zal worden voldaan, terwijl eigenlijk bij voorbaat vaststaat dat dit niet het geval is. Nog meer  bouw­projecten zullen hierdoor geen door­gang kunnen vinden.”
Lees verder............  

Kamer ziet niets in nieuwe luchtwet
(4 november 2005: Cobouw)

Met de VVD hebben ook PvdA en GroenLinks grote bezwaren tegen de manier waarop Van Geel de Wet milieubeheer wil aanpassen, zodat de afzonderlijke bouwprojecten niet meer per definitie vastlopen op de Europese luchtnormen. PvdA en GroenLinks voelen er helemaal niets voor om met een wetswijziging ruimte te creëren voor bouwprojecten. De partijen vinden dat het kabinet veel verdergaande maatregelen moet nemen om de luchtvervuiling terug te dringen, zodat Nederland wel aan de Europese normen kan voldoen.
Lees verder............  
Plan aanpak vuile lucht verworpen (3 november 2005: NRC Handelsblad)

Nieuw vonnis rechter treft bouw zwaar 
(4 november 2005: Cobouw)

Een Rotterdamse rechter heeft met een vorige week uitgesproken vonnis “de bouw in een diepe crisis gestort”. De rechtbank veroordeelde de gemeente Capelle aan den IJssel tot het doen van een onderzoek naar luchtkwaliteit bij een wegverbreding, terwijl de plannen voor die werkzaamheden dateren van vóór het Besluit luchtkwaliteit (BLK).
Lees verder............  

Vijf vragen over besluit Lucht­kwaliteit   
(november 2005: www.infomil.nl)

Om te voorkomen dat de uitvoering van veel bouw­plannen spaak loopt, heeft de regering deze zomer besloten een nieuw Besluit lucht­kwaliteit 2005 in werking te stellen. Daar­in krijgen gemeenten en provincies de mogelijk­heid tot saldering en worden pilot­projecten aange­kondigd. Maar wat houdt het nieuw besluit in en welke gevolgen heeft het voor bestaande en toekomstige bouw­locaties? 
Lees verder............  

Luchtkwaliteit in Nieuw Croos­wijk zou beter kunnen
(oktober 2005: Crooswijker)

Milieudefensie publiceerde recentelijk een 'zwarte lijst' van de 200 smerigste straten in Nederland. In Nieuw Croos­wijk is het slecht gesteld met de lucht­kwaliteit. Als vieste straten kwamen uit de bus: Boezem­laan, Nieuw Croos­wijkse­weg, Nieuwe Boezem­laan , Rust­hof­laan en Croos­wijkse­weg.  
Lees verder............  

Brief van de Heer drs. L.M.M. Bolsius, wethouder van Sociale Zaken, Wijken en Buitenruimte aan de FBNC
(21 oktober 2005: Lucas Bolsius)

In uw brief van 28 juli jl. vraagt u om uitstel van de sloop van de kop van het Klein Trapezium en de voorbereidende activiteiten daarvoor. Dit omdat in uw ogen  de milieurisico's zodanig zijn dat de uitvoerbaarheid van het nieuwbouwplan twijfelachtig is.
Ik kan u over de milieurisico’s het volgende mededelen.

Lees verder.................. 

Rechter worstelt met ADO-stadion  
(4 oktober 2005:
ANP)

Het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005 stelt de voorzieningenrechter voor een dilemma. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting bij de Raad van State over het nieuw te bouwen stadion van voetbalclub ADO Den Haag.  
Lees verder............  

Veel ‘smerige straten’ in Nieuw Crooswijk  
(28 september 2005:
Maasstad)

Verleden week dinsdag publiceerde Milieudefensie een zwarte lijst van de 200 smerigste straten in Nederland. Rotterdam was daarin de stad met de meeste vermeldingen achter haar naam. In de bewuste straten zou de luchtkwaliteit ver onder de maat zijn. Milieudefensie heeft gebruik gemaakt van gemeentelijke rapportages over luchtkwaliteit.
Lees verder............  

Vieze lucht blijft nieuwbouw hinderen  
(25 september 2005:
NRC Handelsblad)

Nederland krijgt van Europa meer tijd om te voldoen aan de normen voor schone lucht. Maar of er nu volop gebouwd kan worden, is onzeker.  
Lees verder............  

‘Smerige straten’ in Nieuw Crooswijk
(23 september 2005:
FBNC)

Het WBR wil de sloop-en-nieuw­bouw in Nieuw Croos­wijk beginnen met de sloop van de kop van het ‘Klein Trapezium’ en het bouwen van seniorenwoningen tot vrijwel op de kruising van Boezem­laan, Nieuwe Crooswijk­se­weg en Nieuwe Boezemstraat. Een slechtere plek had men moeilijk kunnen verzinnen. De FBNC heeft daar al vaak op gewezen! Van woning­corporatie Woningbedrijf Rotterdam (WBR), project­ont­wik­ke­laar Proper-Stok Woningen en sloop-en-bouw­maat­schap­pij ERA Bouw zou men meer zorg­vuldig­heid hebben mogen verwachten.

Lees verder............  

Vuile projecten
(20 september 2005: Milieudefensie)

Het klein Trapezium ligt tegen een van de vieste kruispunten van Nederland aan (waar de Boezemlaan, Nieuwe Boezemlaan en Nieuwe Crooswijkseweg samenkomen). De gemeente wil er flats voor 55-plussers neerzetten op dertig meter van de weg, met het balkon naar het kruispunt. Ouderen zijn extra gevoelig voor luchtvervuiling. Omdat de luchtkwaliteit op het kruispunt abominabel is en door de sloop en herbouw van het zogenoemde klein Trapezium de luchtkwaliteit verslechtert, krijgt de gemeente er een harde dobber aan bij een rechter goedkeuring van de plannen te krijgen.
Lees verder............  

‘Luchtalarm’ boven Nieuw Crooswijk
(7 september 2005:
Maasstad)

Spandoeken, actiekaarten voor automobilisten, mensen met stofmaskers op: de tegenstanders van de grootschalige sloop van woningen in Nieuw Crooswijk gingen er verleden week woensdag weer eens flink tegenaan. Het onderwerp van de actie was deze keer de luchtkwaliteit bij de wijk. Die zou wel eens strijdig kunnen zijn met de nieuw­bouw­plannen, zo menen de actievoerders.   
Lees verder............  

PvdA ziet schaduw Europa boven Crooswijk hangen
(12 augustus 2005:
Rotterdams Dagblad)
De politiek maakt zich plotseling grote zorgen over de haalbaarheid van de herstructurering van Nieuw Crooswijk. Een simpel vraagje van de SP schudde iedereen wakker. De SP vroeg om even te wachten met de herhuisvesting van bewoners, totdat meer bekend is of de nieuwbouwplannen niet stuiten op de Europese regelgeving omtrent de lucht­kwaliteit. De PvdA-fractie gaat er nu dieper op in.  
Lees verder............  

Miljardenschade door bouwstop om milieu 
(15 juni 2005:
Leeuwarder Courant)

Ruim 100.000 woningen en 4.500 hectare aan bedrijventerreinen dreigen niet te kunnen worden gebouwd vanwege de strengere Europese eisen voor de luchtkwaliteit. De schade die overheden, bouwers en projectontwikkelaars daardoor lijden kan oplopen tot 7,7 miljard euro. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Lees verder............  

‘Randstad gaat op slot’   
(2 juni 2005:
Rotterdams Dagblad)

Amsterdam - De Randstad en Zuid-Nederland gaan door nieuwe regels voor schone lucht op slot voor ruimtelijke ontwikkelingen. Stedenbouwkundigen en planologen en waarschuwen hiervoor in een brief aan staatssecretaris Van Geel van Milieu. De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) reageert met de brief op het zoge­noemde ontwerpbesluit luchtkwaliteit 2005.  
Lees verder............  

Wat is fijn stof?   
(28 april 2005:
NRC Handelsblad)

Bij het bepalen van de luchtkwaliteit speelt fijn stof (PM10) een grote rol. Precies hoe gevaarlijk fijn stof is voor de gezondheid, staat niet vast, wel is bekend dat fijne deeltjes, zoals roet uit dieselmotoren, diep in de longen dringen en klachten aan de luchtwegen verergeren. Mogelijk verhogen ze de kans op kanker. Ook mensen met hart- en vaatziekten hebben last van de zeer fijne stofdeeltjes die via de longen in het bloed komen. Volgens het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) verlaagt de uitstoot van zeer fijne stofdeeltjes, vooral door het verkeer, de gemiddelde levensverwachting van mensen in Nederland met een jaar.  
Lees verder............  

Grote projecten in Randstad opgeschort
(22 april 2005:
Cobouw)

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Geel (milieu) gisteren voor het eerst hardop gezegd wat de gevolgen zijn van de impasse tussen Nederland en Brussel over de luchtkwaliteitsnormen.
"Een zeer groot aantal ruimtelijke en infrastructurele projecten komt stil te liggen", aldus Van Geel in een brief aan de Tweede Kamer. "Op korte termijn zijn dit bijvoorbeeld bouwprojecten in de Haarlemmermeer, IJburg, Leidsche Rijn, Almere-Poort en de afronding van Ypenburg", schrijft hij. Ook de aanleg van nieuwe wegen in de Randstad is taboe.

Lees verder............  

Overheden wacht reeks processen tegen vuile lucht 
(21 april 2005:
Haagsche Courant)

Bewoners in tal van steden in de Randstad en Zuid-Nederland bereiden processen voor tegen het Rijk en hun gemeente. Reden is de vervuilde lucht in straat of buurt.
 
De stichting Milieudefensie steunt de verontruste bewoners, die de organisatie de afgelopen weken met telefoontjes overspoelden. Ook verspreidt Milieudefensie binnenkort huis-aan-huis een miljoen actiekranten om zoveel bewoners te mobiliseren.

Lees verder............  

Rotterdam in problemen door eis voor schone lucht 
(7 april 2005:
Rotterdams Dagblad)

Staatssecretaris Van Geel (milieu) mag geschrokken zijn van wat de Raad van State hem voorhoudt over het milieu, de Rotterdamse wethouder Van Sluis (milieu) is dat niet minder. Ook Van Sluis ziet al langer dat de Europese regels over de luchtvervuiling voor problemen gaan zorgen.
Lees verder............  

Rechter kan nu ieder bouwproject afkeuren  
(7 april 2005:
BN/De Stem)

Het milieu is terug van weggeweest. BIJ Milieudefensie en aanverwante clubs worden de flessen ontkurkt en de messen geslepen. Een advies van de Raad van State over luchtvervuiling heeft de uitvoering van talloze wegenaanleg- en bouwprojecten onzeker gemaakt. Voor staatssecretaris Pieter van Geel en het hele kabinet geldt: vluchten kan niet meer. Het milieu is helemaal terug van weggeweest.  
Lees verder............  

Bouwen lastiger door milieu-eisen   
(6 april 2005:
Rotterdams Dagblad)

Den Haag - De aanleg van snelwegen en bedrijventerreinen dreigt de komende jaren onmogelijk te worden. De Raad van State heeft gisteren bepaald dat de overheden zich moetent houden aan de Europese regels die luchtvervuiling moeten tegengaan: Staatssecretaris Van Geel van Milieu dacht die regels te kunnen omzeilen door de eisen voor lucht­kwaliteit bij bouwprojecten te versoepelen, maar de Raad van State steekt daar een stokje voor.
Lees verder............  

Van Geel wil stofnorm voor bouwprojecten versoepelen
(23 februari 2005: Parool)

Mede naar aanleiding van de afkeuring door de Raad van State van de bouwplannen op het Stationseiland, wil staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) dat het rijk de eisen aan lucht­kwaliteit versoepelt. Provincies en gemeenten hoeven bij bouwprojecten voortaan niet meer onder alle omstandigheden te voldoen aan de normen voor roet en fijn stof.
Lees verder............  

Bouwprojecten lopen steeds vaker tegen grenzen aan
(8 februari 2005: De Gelderlander)

De schrik zit er goed in bij de bestuurders in Nederland. Het ene na het andere bouwproject, variërend van snelwegen tot industrieterreinen, wordt verboden omdat het de natuur aantast of het milieu er onder lijdt. Dat zal veel vaker voorkomen in de toekomst als er niets verandert, roepen de deskundigen in koor.
De bestuurders hoeven echter niet te wanhopen, meent Mirjam de Rijk, directeur van Natuur en Milieu. “Er kan nog van alles in Nederland, maar bestuurders moeten wel met de juiste argumenten aankomen. De Raad van State is inhoudelijker gaan toetsen.”
Lees verder............ 

Fijn stof dringt bouwplannen binnen 
(5 februari 2005: Volkskrant)

De gemeente Rotterdam verwacht daarom in Overschie problemen met fijn stof bij tweehonderd woningen in een viertal bouwplannen. En ook andere delen in de drukke Rijnmond zitten in een spagaat tussen de bouwopgave en waarborg van de gezondheid van de bevolking.
Lees verder............ 

Brandbrief aan Rijk voor schonere lucht
(25 november 2004: Bestuursdienst gemeente Rotterdam)

Het Rijk moet meer investeren in nationale en lokale maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. De overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van Rotterdammers. Ook kunnen de geplande 3000 nieuwe woningen per jaar en overige ruimtelijke planontwikkelingen niet gerealiseerd worden in gebieden met een slechte luchtkwaliteit. Wethouder Van Sluis (Milieu) heeft dat in een brief aan staatssecretaris Van Geel van Milieu kenbaar gemaakt.
Lees verder............ 

Overlast van bouwstof voor omwonenden
(oktober 2004: Wetenschapswinkel Biologie, Universiteit Utrecht)

In Nederland zijn veel bronnen van fijn stof. Inmiddels is bekend dat langdurige blootstelling aan fijn stof onder andere luchtwegaandoeningen kan veroorzaken zoals chronische bronchitis, longemfyseem en longontstekingen, maar ook hart- en vaataandoeningen. Mensen die deze aandoeningen al hebben lopen extra risico te overlijden aan die aandoening wanneer zij in aanraking komen met fijn stof. Doordat fijn stof bij sloop- en bouwactiviteiten in hoge concentraties vrijkomt en erg makkelijk verspreid wordt over grote afstanden, kunnen gedurende korte tijd lokaal schadelijke concentraties ontstaan rondom een bouw- of sloopplaats. Een direct verband tussen de blootstelling aan fijn stof, afkomstig van een bouwplaats, en de eventueel daardoor ontstane gezondheidsklachten is echter moeilijk aan te tonen.
Bij overschrijding van deze norm moeten maatregelen worden genomen. Overschrijding kan worden geconstateerd door regelmatig te meten op vaste meetpunten. Aangezien bouwstofoverlast meestal lokaal en van korte duur is, wordt deze niet in het reguliere meetprogramma van bijvoorbeeld gemeenten gesignaleerd.
Download het volledige rapport (PDF-formaat 1,2 Mb)

Veerkadebewoners zijn ziek van het verkeer
(februari/maart 2003: Branding nr. 8 - Haags milieucentrum
Duidelijk is in ieder geval dat op veel plaatsen in de stad mensen forse gezondheidsrisico's lopen ten gevolge van uitlaatgassen en de uitstoot van fijn stof. Met name op de Veerkades zijn de problemen wat dit betreft ernstig. Duidelijk is ook dat er maatregelen genomen kunnen worden. Daar dringen de bewoners en bedrijven aan de Veerkades dan ook terecht op aan. Hun toenemende ongeduld en frustraties zijn heel goed te begrijpen.
Lees verder............ 

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk