Commissie van Wijzen

(in alfabetische volgorde, van links naar rechts)

W.A. (Wim) van Es
architect, oud-directeur Volkshuisvesting
oud-directeur Stads-vernieuwing Rotterdam
mr. H.C.G.L. (Minus) Polak
oud-lid van de gemeenteraad van Rotterdam,
oud-wethouder van Rotterdam,
oud-lid van de Raad van State


mw. ir. E.U. (Elizabeth) Poot
stedenbouwkundige
mw. ir. S.S.S. (Sophie) Rousseau
stedenbouwkundige Technische Universiteit Eindhoven


dr. V.J.M. (Vincent) Smit
lector grootstedelijke ontwikkeling Haagse Hogeschool,
projectleider VROM-Raad, hoofd-redacteur Tijd-schrift
  voor de Volks-huisvesting
prof. ing. A.F. (André) Thomsen
hoogleraar Real Estate & Housing
  Technische Universiteit Delft


mw. K. (Krista) van Velzen
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ing. G.A. (Andries) van Wijngaarden
architect BNA

Reacties aan de FBNC:
info@crooswijk.com


Suggesties website:
webmaster

Brief van de Commissie van Wijzen aan alle leden van de gemeenteraad
(1 februari 2005: prof. ing. A.F. (André) Thomsen)
Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de huidige bebouwing een dergelijke rigoureuze ingreep niet rechtvaardigt en dat ook overigens volstrekt onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden om grootschalige sloop als enige remedie te onderbouwen. Alvorens tot verantwoorde besluitvorming te kunnen komen is met name nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde (het betreft een tamelijk unieke Rotterdamse versie van de Amsterdamse school) en naar de mogelijkheid en wenselijkheid van alternatieve ingrepen onmisbaar.
Lees verder.................. 

Bewoners laten met “Commissie van Wijzen” hun spier­ballen zien 
(1 februari 2005: De Ster)

De ‘Commissie van Wijzen’ was zeer stellig in haar oordeel over de plannen van de OntwikkelingsCombinatie Nieuw Crooswijk (een samenwerkings­verband tussen huiseigenaar WBR, projectontwikkelaar Proper Stok en aan­nemer ERA Bouw). “De wijze van aanpak lijkt nergens op”, “Het is schokkend dat er geen keiharde argumentatie is” en “De lokale democratie is in gevaar.”   
Lees verder............ 
Krantenknipsel (De Ster) 

Commissie van Wijzen laat geen spaan heel van Masterplan (3 februari 2005: De Havenloods)

        

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk